wiCow

Modern Çiftlik Problemleri: Gizli Kızgınlık

Mart 5, 2021

Çiftliklerin karlılığı büyük ölçüde ineklerin kızgınlık döngülerinin izlenmesine bağlıdır. Ancak günümüzde modern çiftlikler gizli kızgınlık sorunlarından muzdariptir. Bu blog yazısında süt çiftliklerindeki gizli kızgınlık sorununun nedenlerini ve sonuçlarını araştırmaya çalıştık.

Davranış Değişiklikleri ve İşaretler

Kızgınlık takibi, hayvancılıkta en önemli sorunlardan biridir. İneklerde kızgınlık döngüsü, bir kızgınlıktan diğerine geçen süredir. Bu döngünün takip edilebilmesi önemlidir, çünkü kaçırılan her kızgınlık 21 günlük üretim kaybına eşittir. Aynı zamanda kızgınlık tespiti yoğun emek ister ve zaman alıcıdır.

Yapılan son araştırmalara göre (Leroy vd. 2018) bu dönemde gözlemlenebilir işaretler; bir önceki sağım sırasında aktivitenin artması, dikilmeye kalkması, vulvadan mukus boşalması, geviş getirmede azalma ve süt veriminde azalışlardır. Kızgınlık geceleri daha sık meydana gelir (Wangler vd. 2005) ve görsel izleme yoluyla ortalama kızgınlık algılama oranı yaklaşık % 55'tir (Firk vd. 2002).

Gizli Kızgınlık

Vücutlarında hormonal değişiklikler olsa da hayvanlar bunu aktivite ve davranış değişikliği olarak göstermezler, buna gizli kızgınlık denir. Bu, davranışsal östrus semptomlarının eksikliğidir ve günümüz sürülerinin en yaygın problemlerinden biridir. Özellikle yaz aylarında inekler yüksek ortam sıcaklığı ve yüksek bağıl nem altındadır. Bu nedenle inekler ısı stresi altındadır, bu da kızgınlığın davranışsal belirtilerinin baskılanmasına neden olur.

Östrus döngüsünü kaçırmamak için takip önemlidir. Bu olguyu takip etmenin temel yöntemleri gözlem veya destekleyici cihazlar kullanmaktır.

Modern Çiftlik Sorunları

Modern çiftliklerde kızgınlık döngülerinin kaçırılması ineklerde hormon seviyelerinde düşüşe ve süt kaybına neden olur; bu, çiftlikler için üretkenlikte hızlı bir düşüşe yol açar. Ayrıca, gizli kızgınlık semptomları işçiler tarafından kolayca gözden kaçabilir. Kızgınlığı kaçırmamak için çok sık kontrol yapmak gerekir ve bu oldukça zordur. Dahası, sürü büyüdükçe kontrolleri sürdürmek zorlaşır.

Ekonomik Etkiler

2018’de yapılan bir çalışmaya göre simülasyon sonuçları, otomatik kızgınlık tespit sistemlerine yapılan yatırım getirilerinin yılda inek başına tüm senaryolarda 33 ile 111 euro arasında değiştiğini gösteriyor. Aynı zamanda verinin yılda inek başına ortalama değeri ise 6 ila 35 eurodur. Genel olarak, net getiri, varsayılan süt üretim seviyesinden bağımsızdır. Tüm senaryolar arasında yapılan bir karşılaştırma, sabit maliyet düşüş etkileri nedeniyle daha büyük sürü boyutları için daha yüksek net getiri göstermektedir. (Pfeiffer ve diğerleri 2018)

Çözüm ne?

wiCow, sağlık takibi için intravajinal bir cihazdır. Kızgınlık alarmlarında % 93 tespit oranına ulaşır. Doğru tohumlama zamanı tahmini için en uygun cihazdır ve ineklerdeki gizli kızgınlık sinyallerini kolayca tespit eder. Aynı zamanda wiCow, 7/24 ateş tespiti yapabilmektedir. wiCow sayesinde çiftçilerin her ineği gözlemleyerek takip etmelerine gerek kalmaz. wiCow sistemi kolay, karlı hayvancılık için zahmetli kısmı halleder. Mutlu inekler, mutlu çiftçiler.